Om STOP

Om STOP

Stoppa förstörelsen av världen är ett projekt genomfört av föreningen Keppe & Pacheco, en civil samhällsorganisation av allmänt intresse som grundades i Paris 1992 av psykoanalytikern och författarinnan Claudia Bernhardt de Souza Pacheco, med stöd av en internationell grupp av individer och organisationer engagerade i mänsklighetens och naturens bevarande.

STOP:s handlingsprincip:

– apolitisk
– ekumenisk
– rasgränsöverskridande
– internationell
– partipolitiskt, religiöst och ekonomiskt obunden

STOP:s arbete grundar sig på de filosofiska och vetenskapliga koncept som utvecklats av psykoanalytikern, filosofen och sociologen Norberto Keppe – skapare av metoden integral psykoanalys och författare till mer än 40 böcker om psykosociopatologi.

Organisationens huvudsakliga mål är att öka medvetenheten om de psykosociopatologiska orsakerna till vår tids problem och föra fram verktyg till dem som vill arbeta för dess lösning. Det handlar inte heller bara om att stoppa förstörelsen, utan också om att förbättra människors livskvalitet och det samhälle vi lever i.

 

Related posts