Vikten av att medvetandegöra den psykiska och sociala patologin

Vikten av att medvetandegöra den psykiska och sociala patologin

Norberto R. Keppe,
psykoanalytiker, utdrag ur boken
“Liberation of the People”

Vårt fängelse utgörs av den psykiska och den sociala patologin, men vi kan frigöra oss från detta fängelse genom medvetandegörelse och genom psykologisk och social förändring. ”

“Eftersom pengar är något överflödigt borde de enbart användas för att köpa det som är överflödigt. Bostäder, kläder och den nödvändigaste maten borde vara gratis. Man borde enbart betala om man ville ha något speciellt utöver det grundläggande. Det är uppenbart att människans vånda skulle försvinna om hon slapp slita så mycket varje dag enbart för att kunna överleva. Detta skulle kunna förverkligas redan idag om det inte vore för maktinnehavarna som kontrollerar den ekonomiska makten.”

“Vilken person som helst som innehar och fritt utövar sin makt, vare sig det är en president eller en familjefar, begår stora orättvisor. Den sanna makten kan inte bero på en individs fria vilja. Maktinnehavaren kan enbart utöva sin makt på rätt sätt om han kontrolleras av folket.”

“Det ideala vore att han (ledaren) hade kunskap om sin egen patologi (teomani, avundsjuka, girighet). Jag tror att det är omöjligt att vara ledare utan att ha medvetenhet om psykopatologi. Utan denna medvetenhet kommer han inte att kunna kontrollera sin egen fantasi, mani, depression och huvudsakligen sin paranoia.”

“Ingen människa med medvetenhet om sin egen teomani (megalomani och narcissism) utgör någon fara för mänskligheten. Om vi levde i ett medvetet samhället skulle aldrig individer som Hitler, Mussolini, Stalin och många andra komma till makten.”

“Österrikarna och tyskarna, som är intresserade av människans inre liv, upptäckte psykopatologin (Freud, Kräpelin, Biswanger, Husserl). Fransmännen, som intresserar sig för det yttre, lade märke till den sociala patologin. Det var därför Comte, Durkheim, Rousseau, Voltaire och Diderot åstadkom så stora förändringar i samhället. Det är viktigt att förena den germanska och den normandiska filosofin för att uppnå psykosocial balans – även om ett sådant åtagande skulle genomföras av en brasilianare!”

“Jag menar att det är omöjligt att uppnå fred på jorden utan att först åstadkomma en psykosocioterapi, eller snarare en psykoterapi förenat med en socioterapi. För att förverkliga ett rättvist samhälle (för alla) behöver vi er medverkan. På så vis kommer det att vara ganska lätt att förändra landet och mänskligheten inom en relativt kort period. Jag anser att det är möjligt att skapa ett paradis här på jorden inom 10 år. Jag syftar inte enbart på ett paradis med träd och djur, utan ett paradis med fantastiska maskiner och intelligenta personer.”

norberto-keppeNorberto Keppe i New York, där han publicerade boken “Folkets frigörelse-maktens patologi” år 1986. Där skickades boken till de viktigaste amerikanska auktoriteterna, ledare, artister, arbetare och studenter, i och med kampanjen

“Folkets frigörelse” som inleddes på hela det amerikanska territoriet.

Originalutgåva av boken Folkets frigörelse – maktens patologi.
Originalutgåva av boken Folkets
frigörelse – maktens patologi.

Boken som lade grunden till de sociala rörelserna Ända sedan boken “Folkets frigörelse-maktens patologi” publicerades i New York år 1986 har den inspirerat sociala rörelser över hela världen och

Occupy Wall Streets kända slogan “Vi är 99%” har sitt ursprung i just den boken: “Vi är 99% som på ett sjukligt sätt kontrolleras av 1%” (sid. 20);”…vi kommer att skapa en oövervinnlig kraft, eftersom vi är 99%” (sid.40);

“Mänskligheten utgörs av 99% förödmjukade och kränkta och 1% arroganta och fientliga personer. Varför låter vi då denna minoritet krossa oss?”(sid.137)

Related posts

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *