Dåliga ledare arbetar mot godhet, sanning och skönhet – Program 262

Dåliga ledare arbetar mot godhet, sanning och skönhet – Program 262

Neurotiska individer bildar små grupper som dominerar det stora samhället för att attackera det. Man skulle kunna säga att all makt är ond om den inte används för att förverkliga det goda, sanna och vackra. Detta är orsaken till att all rikedom och framgång, som borde vara för alla, nuförtiden enbart tillhör 2% av mänskligheten. Vi måste medvetandegöra detta faktum så att hela mänskigheten kan börja ta del av dessa rikedomar.

Related posts