Böcker

Böcker

 

den-inre-manniskan1

Den inre människan
Norberto R. Keppe
Köp

Intill våra dagar har olika psykoterapeutiska inriktningar sett människan som ett offer för antingen samhället, familjen eller arbetet, och ibland till och med för okända krafter. Genom sitt arbete kallat Analytisk trilogi försöker nu psykoanalytikern Norberto Keppe visa att människan mycket mer är ett offer för sig själv, på grund av de dåliga tankar och känslor hon bär på i sitt inre. Det viktiga för människan är därför att bli medveten om sin avund, ilska och teomani (högmod), vilket också är det enda sättet att få slut på sjukdomarna, problemen och krigen i världen.

 

halsans-ursprung

Hälsans ursprung
Norberto R. Keppe
Köp

Boken visar hur vi förhindrar oss själva att uppnå lycka, framgång och hälsa i livet, samt vad vi skulle kunna göra för att uppnå det. Ofta hänger vi upp våra liv kring materiella och yttre ting, såsom status, nöjen, utseende osv., och hoppas att det skall ge bestående lycka i livet. Ett sunt och utvecklande liv innebär emellertid att man har en djupare kontakt med sitt inre. (Utg.år 2003. 115 sidor).

 

alla-sjukdomars-ursprung

Alla sjukdomars ursprung
Norberto R. Keppe
Köp

I denna utmanande bok visar Norberto Keppe hur huvudorsaken till fysisk, psykisk och social sjukdom är vårt omedvetna motstånd mot det goda, sanna och sköna, ett krig som utspelas inom oss själva och mot andra. Rikt illustrerad med exempel från mer än 30 år av klinisk forskning, avslöjar Keppe den verkliga orsaken till varför vi underminerar vår hälsa, kväver våra talanger och saboterar vår utveckling. Boken kommer att hjälpa dig:

– Se de principer som har helat många människor runt om i världen
– Få energi och entusiasm
– Bli en gladare, friskare och mer balanserad person
– Öppna dörrar för en ljusare framtid för dig och de dina både yrkesmässigt och privat.
Även utgiven på portugisiska och på engelska. (Utg.år 2001. 144 sidor)

 

 

frigorelse-fran-viljan1

Frigörelse från viljan
Norberto R. Keppe
Köp

Vi har valt att översätta just den bland hans 25-tal böcker på grund av att den är högaktuell och samtidigt lättillgänglig. Den tar upp betydelsen av balans mellan sunt förnuft och känsla och visar på en kraftfull väg dit. Boken beskriver hur ursprunget till mänskliga och sociala problem ligger i vårt felaktiga bruk av viljan och vår brist på etik – en frigörelse från den destruktiva, egoistiska egenviljan. Genom balans mellan förnuft och känsla kan vi frigöra oss från denna destruktiva vilja och uppnå stor personlig och social framgång. Författaren beskriver hur största uppmärksamhet bör ges åt etiken och en strävan och kamp för det som är rättvist och sant. Även utgiven på italienska, franska och finska. (Utg.år 2003. 199 sidor).

 

frigorelse

Frigörelse
Norberto R. Keppe
Köp

“Människan föds med en iakktagelseförmåga som redan är något fördunklad, och hon åsamkar sig själv ytterligare skada genom att förneka, förvränga eller utelämna verkligheten”. Detta är titeln på det första kapitlet som också anger något av bokens innehåll. Boken beskriver människans grundproblem, men framför allt visar den läkningsprocessen genom att visa vägen till det inre jaget. Enbart att läsa boken är helande. Även utgiven på engelska, ryska, finska och portugisiska. (Utg.år 2006. 271 sidor)

 

trilogisk-metafysik

Trilogisk metafysik
Norberto R. Keppe
Köp

Människans förverkligande uppnås inte genom strävan efter kunskap och visdom utan snarare som ett resultat av goda handlingar. Boken beskriver ur olika aspekter hur vi genom goda handlingar, människans mest genuina essens, tar fram det sanna jaget. Den aristoteliska metafysiken blir här korrigerad och utvecklad och uttryckt på ett praktiskt och lättillgängligt sätt. Även utgiven på engelska och portugisiska. (Utg.år 1994. 222 sidor)

 

arbete-kapital-1

Arbete & Kapital
Norberto R. Keppe
Köp

I förordet till den brasilianska nyutgåvan av boken (2003) skriver författaren att såväl kapitalismen som marxismen kommit till sitt slut men att en tredje väg är möjlig. Den skulle vara en blandning av de båda men mildra deras negativa konsekvenser. Uppenbarligen måste det s.k. kapitalet existera men det behöver också bli till nytta för folket, något som bara kan ske genom att man vänder de upp- och nervända förhållandena rätt. Makten i samhället behöver övergå till att tjäna nationens intresse i stället för det som sker idag, att folket i landet arbetar åt dem som har makten. I boken riktas skarp kritik mot de rådande socioekonomiska strukturerna, i synnerhet den amerikanska formen av kapitalism, Keynes och spekulationsekonomin med dess globala konsekvenser. Det görs utifrån ett socioekonomiskt, mänskligt och andligt perspektiv. Strukturerna utgör huvudorsaken till människors alienering idag. En ekonomi kan kallas framgångsrik först när den främjar mänskliga värden. Författaren föreslår en tredje väg och drar upp riktlinjerna för en etiskt grundad struktur för arbete och kapital. Även utgiven på engelska, franska, tyska och portugisiska. (Utg.år 2004. 380 sidor)

 

 

den-universella-manniskan-1

Den universella människan
Norberto R. Keppe
Köp

I boken analyserar Keppe det mänskliga intellektet, samt hur vi begränsar det genom felaktiga tankar och emotioner. Han visar att människan måste medvetandegöra sin grundläggande patologi för att på så sätt uppnå en bättre förståelse om sig själv och världen. Boken är en banbrytande och djupgående studie om ett ämne som enligt författaren skulle innebära ett stort steg framåt i människans mognad och i civilisationens utveckling. (Utgiven år 2009. 152 sidor.)

 

halsa-genom-medvetenhet

Hälsa genom Medvetenhet
Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco
Köp

Hälsa genom medvetenhet är ett grundläggande verk inom området psykosomatisk behandling. Med praktiska exempel förklaras den direkta påverkan som känslor, tankar och attityder har på vårt neuroimmunologiska system, och hur detta framkallar de mest skiftande sjukdomar. Boken utgör en utmärkt läsning för den som vill nå djupare förståelse av människans inre liv och är välbehövd i en tid då många människor drabbas av utmattning, stress och kroppsliga symptom. Hälsa genom medvetenhet beskriver en terapeutisk metod att förebygga och behandla fysiska och psykiska sjukdomar genom enbart dialog och medvetandegörelse. Då individen kommer till insikt om sina underliggande tankar och känslor kan hon eller han leva ett både friskare och fullödigare liv. Boken vänder sig därför till alla intresserade, från yrkesfolk inom hälso- och sjukvård till lekmän. Även utgiven på: engelska, franska, tyska, ryska, finska och portugisiska. (Utg.år 2003. 187 sidor)

 

abc-boken-i-analytisk-trilogi

ABC-Boken i Analytisk Trilogi
Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco
Köp

Boken är skriven på ett vardagsnära språk med många exempel och illustrationer som gör innehållet lättillgängligt. Är en utmärkt bok för dig som vill ha vägledning i din personliga utveckling men även insikt i samhällets påverkan på människans hälsa. Även utgiven på engelska, franska, tyska, ryska, finska och portugisiska. (Utg.år 2003. 162 sidor).

Related posts